INSPIRE framework vam omogućava da na poslu imate srećne ljude

SELEKCIJA I REGRUTACIJA

Procena “fit to job” kompetencija osobe Koučing i mentoring Razvoj karijere i obuke

RAD SA TIMOVIMA

Rukovođenje i upravljanje ljudima i timovima Motivacija i povećanje efikasnosti i angažovanosti Stvaranje top timova

KOMUNIKACIJA

Postizanje odlične interne komunikacije Prevencija i rešavanje konflikata Otkrivanje uticajne komunikacije prema tipu osobe

INSPIRE je namenjen HR menadžerima, Vlasnicima kompanija i Menadžerima

HR MENADŽERI

Tako što pronalaze najbolji način rada za svakog od zaposlenih i time ostvaruju bolje rezultate

Kliknite ovde za više detalja

VLASNICI FIRMI

Uz našu pomoć uče kako da njihovi ljudi budu dugoročno uspešni

Kliknite ovde za više detalja

Menadžeri

Tako što sa nama otkrivaju da li njihov tim možda ima više kapaciteta nego što ih koristi

Kliknite ovde za više detalja