Vaš tim možda ima više kapaciteta nego što ih koristi. Kako to proveriti?

Kao menadžer znate da je rad sa ljudima često zahtevan, kompleksan i za to izdvajate puno vremena i energije.

Ali kada uspete u tome da pronađete odgovarajući način rada, dobri rezultati i poslovni uspeh su zagarantovani.

kako da uspešno radite sa osobama u vašem timu, da vas razumeju i obavljaju aktivnosti koje su planirane i potrebne

ko može da sagori na poslu jer je više podložan stresu i kako da uskladite članove tima među sobom i sprečite destruktivne konflikte

koliko su odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

ko će davati dobre ideje, ko je najbolji da ih realizuje, a ko ima odlično analitičko razmišljanje o tim idejama i načinu realizacije

U kojim situacijama menadžeri koriste INSPIRE izveštaje?

Delegirajte tako da zaposleni obavljaju zadatke na vreme i način na koji ste zamislili

Da li vam se dešavalo da se sa svojim članom tima dogovorite oko nekih aktivnosti a onda to što radi bude nepotpuno ili nešto drugo u odnosu na ono što ste se dogovorili? Delegiranje je veština a znanje kako kome delegirati zadatak dolazi sa poznavanjem tipa osobe.

Kako da moji zaposleni poštuju pravila i procedure u firmi?

Poštovanje pravila i procedura ne zavisi samo od njihove potrebe i opravdanosti. Čak više zavisi od osobe koja treba da ih sprovodi. Neke osobe razmišljaju u procedurama dok druge takav pristup sputava i smatraju ga ograničavajućim. Kad ovome dodate saznanje da poštovaoci procedura veoma teško formulišu i pišu procedure i da to bolje rade oni koji ih se ne pridržavaju, šta mislite koliko vam je onda važno da utvrdite ko je sklon procedurama a ko nije?

Dajte pozitivan ili negativan fidbek na efikasan način

Da bi fidbek imao efekta potrebno je da osoba kojoj dajete fidbek čuje, razume i prihvati ono što kažete. INSPIRE – Happiness at work će vam reći, na koji način da vodite fidbek razgovor uzimajući u obzir specifičnost osobe, kako da je inspirišete na konstruktivan fidbek razgovor, koju vrstu komunikacionog kanala da koristite kako bi vas osoba registrovala i prihvatila i kojim rečima da se koristite da bi zapamtila to što saopštavate.

Kako da formirate timove za neki zadatak ili projekat?

Sklapanje tima je kao slagalica. Ako neki deo ne odgovara, onda će to biti slabo mesto slagalice tj tima. Kao i u sportu, ni u poslu ne može svako da radi sve. Važno je znati ko sa kim može da se uklopi, u čemu je jaka, a u čemu slaba strana jedne osobe. Loše sklopljeni timovi često budu disfunkcionalni i teret pada na manji broj članova tima koji rade većinu posla.

Kako da bolje motivišem svoje zaposlene?

Motivacija je unutrašnje stanje. Spoljni uticaj na osobu da obavlja šta smo zamislili možemo pokušavati samo stimulansima (materijalnim i nematerijalnim). Svaka osoba ima sistem po kojem nesvesno procenjuje šta joj se dopada, čime je motivisana i inspirisana. Kada to prepoznate imate pristup načinu kako da u vašem timu bude zadovoljna (srećna), angažovana i produktivna osoba.

INSPIRE testovi i izveštaji

Testiranje se vrši na daljinu, tako što zaposleni popunjavaju onlajn upitnik za koji je u proseku potrebno do sat vremena.

U zavisnosti od toga šta želimo da postignemo, može se kreirati jedan ili više izveštaja:

Inspire Imprint

Kada zapošljavate osobe na neko radno mesto testiramo za vas:

  • 12 najvažnijih karakteristika za posao
  • da li ih osoba koju zapošljavate ima ili nema

Inspire Absolute

Kreiramo za vas praktično uputstvo u formi ličnog izveštaja iz kog saznajete pored ostalog i:

  • da li osoba ima najvažnijih 7 menadžerskih veština
  • kako je najbolje inspirisati (motivisati)
  • preporuke za rad, razvoj, komunikaciju i rukovođenje osobom

Inspire Team

Timski izveštaj sa paralelnim pregledom:

  • jakih i slabih strana tima
  • preporukom kako iskoristiti snage, a kako umanjiti slabosti

Zašto je INSPIRE uspešan?

Najbolji timovi nisu najtalentovaniji, već najbolje usklađeni pojedinci koji se nadopunjuju i koje znate kako da motivišete na visoku angažovanost

Kroz INSPIRE testiranje otkrivate kako da uklonite smetnje u saradnji kako bi svaki član tima imao prostor za iskazivanje svojih jakih strana, čime doprinosi odličnim rezultatima i ostvarenju ciljeva.

Na osnovu kreiranih INSPIRE izveštaja dobijate jasno uputstvo kako složiti tim koji će biti motivisan, efikasan i usklađen (kompatibilan) sa potrebama (zahtevima) posla.

Menadžeri koji koriste INSPIRE izveštaje za uklapanje timova smanjuju obim svog operativnog posla i time stvaraju prostor i za svoj dalji razvoj.

Zainteresovani za INSPIRE testiranje?

Prijavite se da vam pošaljemo kako smo upotrebili INSPIRE u menadžment okruženju – na primeru upravljanja sastancima. Poslaćemo vam:

analizu interne komunikacije u okviru tima

analizu procesa rukovođenja sastancima

preporuke koje su date za unapređenje interne komunikacije i vođenje sastanaka u skladu sa specifičnostima testiranog tima