VLASNICI FIRMI

naučite uz pomoć INSPIRE izveštaja kako da vaša firma bude dugoročno uspešna

saznajte kako
 

Možete, uz našu pomoć, da naučite kako da uspešno vodite svoje ljude

Kao vlasnik firme znate da je rad sa ljudima često zahtevan, kompleksan i za to izdvajate puno vremena i energije.
Kada uspete u tome da pronađete odgovarajući način rada, vaš tim dugoročno postiže uspeh. Kako do toga?
 

Testirajte uz našu pomoć osobe u svom timu i saznajte:

Z

njihove važne karakteristike za posao i potencijale za razvoj, i kako da sa njima ostvarite dugoročan uspeh

kako da uspešno radite sa osobama u vašoj firmi, da budu korisni za posao i zadovoljni sobom

koliko su odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

kako da unapredite i poboljšate rad celog tima

U kojim situacijama vlasnici firmi koriste INSPIRE izveštaje?

 

Uspešno vodite ljude i timove

Nejasna komunikacija je često razlog loše obavljenog posla. Osobama u komunikaciji često pristupamo na način koji podrazumevamo kao odgovarajući i razumljiv. Pristupite osobi na način koji bi njoj bio razumljiv a firmi dao efekat uspešnog obavljanja posla.

Zašto vam firma ne funkcioniše?

Često u fazi razvoja firme a i kasnije, zbog brzine posla i prezauzetosti da se bave dubinskom selekcijom, vlasnici postavljaju na određene pozicije osobe koje su “imali pri ruci”. Takva selekcija određuje kvalitet obavljanja posla prema sposobnostima i ograničenjima, osobe za taj posao a ne prema potrebama i zahtevu posla. Za svaku osobu možete utvrditi koliko se uklapa u zahtev posla (fit to job).

Kako da vodite sastanke?

U firmama se ljudi posle sastanka ili dogovora raziđu, a da su različito shvatili šta ko treba da uradi. Kako da se uskladite sa osobama na sastanku, da vas svi razumeju, da sastanak bude produktivan i motivišući, a da posle sastanka ljudi zaista rade ono što ste se dogovorili?

Kako da formirate timove za neki zadatak ili projekat?

Sklapanje tima je kao slagalica. Ako neki deo ne odgovara, onda će to biti slabo mesto slagalice tj tima. Kao i u sportu, ni u poslu ne može svako da radi sve. Važno je znati ko sa kim može da se uklopi, u čemu je jaka,  a u čemu slaba strana jedne osobe. Loše sklopljeni timovi često budu disfunkcionalni i teret pada na manji broj članova tima koji rade većinu posla.

Kako da znate ko je u firmi kadar za menadžera, a ko nije?

Menadžera jasno karakteriše sposobnost da radi sa ljudima, razume svoj i posao drugih osoba. Kako bi bilo da za svaku osobu znate da li ima predispozicije za ispunjavanje svih 7 menadžerskih funkcija i spreman je da rukovodi drugima?

Miloš Tomanović

INSPIRE – Happiness at work instruktor

 

Miloš Tomanović ima iskustva u obe poslovne uloge, kao preduzetnik ili kao menadžer i lider u internacionalnim kompanijama. Radeći u različitim poslovnim i kulturnim okruženjima, stekao je fleksibilnost i prilagodljivost različitim vrstama tržišta. Stečeno poslovno iskustvo je dalo raznolikost u Miloševom ličnom razvoju, kao i u velikoj meri njegovom razvoju u ljudskim resursima, finansijama, marketingu I prodaji koje je stekao kao rukovodilac, počevši od junior menadžer do glavnog izvršnog direktora iste kompanije.

Danas Miloš radi kao stručnjak za ljudske resurse, dajući na značaju prijatnoj atmosferi u poslovnom okruženju, i uvek traži način kako član jednog tima može da bude istovremeno i motivisan i veoma angažovan na poslu. Miloš radi na Inspire-u kontuinirano već 5 godina, koristeći ovu inspirativnu moć kako u privatnom životu, tako i na terenu, kao i u radu na razvoju kompanija u različitim državama. Uz to, pomaže kompanijama da budu dugoročno uspešne, da poboljšaju atmosferu kao i organizaciju, motiviše ih i povećava nivo angažovanosti celog tima kao i svakog člana pojedinačno.

Miloš edukuje eksperte u ljudskim resursima – biznis menadžere da postanu Inspire Experts i kako da primene ovo znanje u svom svakodnevnom radu, radi postizanja visokog nivoa motivacije i angažovanosti osoba u njihovom okruženju.

INSPIRE testovi i izveštaji

Testiranje se vrši na daljinu, tako što zaposleni popunjavaju onlajn upitnik za koji je u proseku potrebno do sat vremena.
U zavisnosti od toga šta želimo da postignemo, može se kreirati jedan ili više izveštaja:
Inspire Imprint
Kada zapošljavate osobe na neko radno mesto testiramo za vas:


  • 12 najvažnijih karakteristika za posao
  • da li ih osoba koju zapošljavate ima ili nema
Inspire Absolute
Kreiramo za vas praktično uputstvo u formi ličnog izveštaja iz kog saznajete pored ostalog i:


  • da li osoba ima najvažnijih 7 menadžerskih veština
  • kako je najbolje inspirisati (motivisati)
  • preporuke za rad, razvoj, komunikaciju i rukovođenje osobom
Inspire Team
Timski izveštaj sa paralelnim pregledom:


  • jakih i slabih strana tima
  • preporukom kako iskoristiti snage, a kako umanjiti slabosti
 

Zašto je INSPIRE uspešan?

 

Steknite uvid

Sprečavanje loših i održavanje dobrih rezultata su najbolji lek i podloga za uspeh u poslu. INSPIRE testiranje vam omogućava da za 60 minuta dobijete jasan uvid i prepoznate kako da iskoristite potencijal svake osobe i celih timova.

%

Iskoristite potencijale

Korišćenjem neiskorišćenih potencijala osoba i timova, ostvarićete poslovne ciljeve, sprečiti moguće greške, ostvariti uštede i povećati profit. Zbog toga je INSPIRE – Happiness at work dugoročno uspešno rešenje za vođenje firme.

Zainteresovani za INSPIRE testiranje?

Prijavite se da vam pošaljemo dva primera iz prakse – kako smo upotrebili INSPIRE u dve preduzetničke firme. Poslaćemo vam:

 

opis zatečenog stanja u firmama
preporuke koje su date za unapređenje stanja
efekte do kojih je došlo nakon sprovedenih preporuka