Možete, uz našu pomoć, da naučite kako da uspešno vodite svoje ljude

Kao vlasnik firme znate da je rad sa ljudima često zahtevan, kompleksan i za to izdvajate puno vremena i energije.

Kada uspete u tome da pronađete odgovarajući način rada, vaš tim dugoročno postiže uspeh. Kako do toga?

njihove važne karakteristike za posao i potencijale za razvoj, i kako da sa njima ostvarite dugoročan uspeh

kako da uspešno radite sa osobama u vašoj firmi, da budu korisni za posao i zadovoljni sobom

koliko su odgovarajući za posao koji obavljaju, šta ih motiviše a šta demotiviše za rad

kako da unapredite i poboljšate rad celog tim

U kojim situacijama vlasnici firmi koriste INSPIRE izveštaje?

Uspešno vodite ljude i timove

Nejasna komunikacija je često razlog loše obavljenog posla. Osobama u komunikaciji često pristupamo na način koji podrazumevamo kao odgovarajući i razumljiv. Pristupite osobi na način koji bi njoj bio razumljiv a firmi dao efekat uspešnog obavljanja posla.

Zašto vam firma ne funkcioniše?

Često u fazi razvoja firme a i kasnije, zbog brzine posla i prezauzetosti da se bave dubinskom selekcijom, vlasnici postavljaju na određene pozicije osobe koje su “imali pri ruci”. Takva selekcija određuje kvalitet obavljanja posla prema sposobnostima i ograničenjima, osobe za taj posao a ne prema potrebama i zahtevu posla. Za svaku osobu možete utvrditi koliko se uklapa u zahtev posla (fit to job).

Kako da vodite sastanke?

U firmama se ljudi posle sastanka ili dogovora raziđu, a da su različito shvatili šta ko treba da uradi. Kako da se uskladite sa osobama na sastanku, da vas svi razumeju, da sastanak bude produktivan i motivišući, a da posle sastanka ljudi zaista rade ono što ste se dogovorili?

Kako da formirate timove za neki zadatak ili projekat?

Sklapanje tima je kao slagalica. Ako neki deo ne odgovara, onda će to biti slabo mesto slagalice tj tima. Kao i u sportu, ni u poslu ne može svako da radi sve. Važno je znati ko sa kim može da se uklopi, u čemu je jaka,  a u čemu slaba strana jedne osobe. Loše sklopljeni timovi često budu disfunkcionalni i teret pada na manji broj članova tima koji rade većinu posla.

Kako da znate ko je u firmi kadar za menadžera, a ko nije?

Menadžera jasno karakteriše sposobnost da radi sa ljudima, razume svoj i posao drugih osoba. Kako bi bilo da za svaku osobu znate da li ima predispozicije za ispunjavanje svih 7 menadžerskih funkcija i spreman je da rukovodi drugima?

INSPIRE testovi i izveštaji

Testiranje se vrši na daljinu, tako što zaposleni popunjavaju onlajn upitnik za koji je u proseku potrebno do sat vremena.

U zavisnosti od toga šta želimo da postignemo, može se kreirati jedan ili više izveštaja:

Inspire Imprint

Kada zapošljavate osobe na neko radno mesto testiramo za vas:

  • 12 najvažnijih karakteristika za posao
  • da li ih osoba koju zapošljavate ima ili nema

Inspire Absolute

Kreiramo za vas praktično uputstvo u formi ličnog izveštaja iz kog saznajete pored ostalog i:

  • da li osoba ima najvažnijih 7 menadžerskih veština
  • ako je najbolje inspirisati (motivisati)
  • preporuke za rad, razvoj, komunikaciju i rukovođenje osobom

Inspire Team

Timski izveštaj sa paralelnim pregledom:

  • jakih i slabih strana tima
  • preporukom kako iskoristiti snage, a kako umanjiti slabosti

Zašto je INSPIRE uspešan?

Preduslov da pozitivno utičete na druge je da najpre imate pozitivan uticaj na sebe

Sprečavanje loših i održavanje dobrih rezultata su najbolji lek i podloga za uspeh u poslu. INSPIRE testiranje vam omogućava da za 60 minuta dobijete jasan uvid i prepoznate kako da iskoristite potencijal svake osobe i celih timova.

Korišćenjem neiskorišćenih potencijala osoba i timova, ostvarićete poslovne ciljeve, sprečiti moguće greške, ostvariti uštede i povećati profit. Zbog toga je INSPIRE – Happiness at work dugoročno uspešno rešenje za vođenje firme.

Zainteresovani za INSPIRE testiranje?

Prijavite se da vam pošaljemo dva primera iz prakse – kako smo upotrebili INSPIRE u dve preduzetničke firme. Poslaćemo vam:

opis zatečenog stanja u firmama

preporuke koje su date za unapređenje stanja

efekte do kojih je došlo nakon sprovedenih preporuka