HR MENADŽERI

postanite INSPIRE expert i pronađite najbolji način rada za svakog od zaposlenih

saznajte kako
 

Kako da ostvarite bolje rezultate rada kod svakog od zaposlenih?

U velikom broju firmi HR menadžeri koriste kompetence i rukovode se njima kada promišljaju o tome koje su to osobine i veštine potrebne za određeno radno mesto.
Da li bi bilo korisno da kao HR menadžer znate zašto osoba ima baš te kompetence i kakve su joj mogućnosti da razvije neke druge?
Sertifikacija se radi online – zbog trenutne situacije sa koronom.
 

Kao sertifikovani INSPIRE expert možete samostalno da:

procenjujete i prepoznajete sadašnje kompetence i potencijal osoba da razviju nove kompetence

v

dajete instrukcije i preporuke kako koristiti svoje unutrašnje kapacitete i biti uspešan menadžer i vođa tima

N

znate šta ljude motiviše i pokreće na akciju, zbog čega će biti angažovani na poslu bez obzira na poteškoće i spoljne okolnosti

U

otkrivate kako od svake osobe da postignete ostvarenje njenih kapaciteta

U kojim situacijama INSPIRE expert primenjuje svoje znanje i veštine?

 

Povećajte šanse da vam se javi veći broj odgovarajućih kandidata

Potrebno je da zaposlite novu osobu. Kako da napišete oglas koji je u skladu sa željenim kompetencama i dobijete najveći odziv baš takvih ljudi?

Kvalitetnije uklopite osobu u postojeći tim za kraće vreme

Bravo, zaposlili ste osobu! Pored uvođenja u posao, potrebno je i što pre uklopiti je u postojeći tim. Kako da to najbolje izvedete?

Lakše popunite rukovodeće pozicije

Imamo jako talentovanog zaposlenog u firmi. Ima li on potencijal za neku menadžersku poziciju ili treba da napreduje na neki drugi način?

Preciznije usmeravajte kolege u radu

Gradite menadžere u okviru firme, većina nema puno iskustva i potrebna im je vaša pomoć u mentorisanju njihovih timova. Kako možete konkretno da im pomognete?

Bolje razrešite konflikte među kolegama

Konfliktne situacije među kolegama na poslu su neizbežne. Često učestvujete u medijacijama i treba vam bolji i uspešniji način da ih vodite?

Uspešnije komunicirajte međusobno

Interna komunikacija je nešto u čemu uvek možete da budete bolji i na čemu aktivno radite. Kako da samostalno više doprinesete poboljšanju komunikacionih veština u firmi?

Predavači

 

Miloš Tomanović – INSPIRE instruktor

Miloš ima iskustva u obe poslovne uloge, kao preduzetnik ili kao menadžer i lider u internacionalnim kompanijama. Radeći u različitim poslovnim i kulturnim okruženjima, stekao je fleksibilnost i prilagodljivost različitim vrstama tržišta. Stečeno poslovno iskustvo je dalo raznolikost u Miloševom ličnom razvoju, kao i u velikoj meri njegovom razvoju u ljudskim resursima, finansijama, marketingu I prodaji koje je stekao kao rukovodilac, počevši od junior menadžer do glavnog izvršnog direktora iste kompanije.

Danas Miloš radi kao stručnjak za ljudske resurse, dajući na značaju prijatnoj atmosferi u poslovnom okruženju, i uvek traži način kako član jednog tima može da bude istovremeno i motivisan i veoma angažovan na poslu. Uz to, pomaže kompanijama da budu dugoročno uspešne, da poboljšaju atmosferu kao i organizaciju, motiviše ih i povećava nivo angažovanosti celog tima kao i svakog člana pojedinačno.

Lina Rabi – INSPIRE Expert

Lina radi kao MA razvojni psiholog, INSPIRE Expert, trener emocionalne pismenosti i transakcioni analitičar-savetnik.

Ima višegodišnje međunarodno iskustvo u individualnom i grupnom radu na ličnom i profesionalnom razvoju klijenata (u sferi motivacije, samopouzdanja, asertivnosti i komunikacije).

Pored treninga održava individualne seanse i radionice za lični razvoj.

Miloš i Lina rade na INSPIRE-u kontuinirano već nekoliko godina, koristeći ovu inspirativnu moć kako u privatnom životu, tako i na terenu, kao i u radu na razvoju kompanija u različitim državama.

Zajedno edukuju eksperte u ljudskim resursima – biznis menadžere da postanu INSPIRE Experts. Sertifikovani INSPIRE Experts primenjuju stečena znanja u svom svakodnevnom radu, radi postizanja visokog nivoa motivacije i angažovanosti osoba u njihovom okruženju.

Program INSPIRE expert sertifikacije

INSPIRE expert sertifikacija se sastoji iz jednog dvodnevnog i jednog trodnevnog modula, koji se zbog trenutne situacije sa koronom održavaju online.
Modul I - online

Osnovni trening procene i prepoznavanja potencijala osobe i obavezni deo sertifikacije za Inspire Expert-a. Tokom Modula I polaznici kroz svoj lični primer uče:


 • da prepoznaju 24 karakteristike koje svaka osoba nosi u sebi i iskazuje je svojim izražavanjem
 • koje su karakteristike dobrih komunikatora
 • šta čini osobu spremnom na odgovornost i poslovnu samostalnost
 • kako se osobe snalaze u timovima i koliko im je potrebno individualnosti
 • šta su osnovni motivi za rad prisutni kod bilo koje osobe
Modul II - Inspire Expert - online

Napredni trening samostalnog tumačenja i izveštavanja. Polaznici vežbaju i uče kroz 2 urađena Inspire testa osoba iz svog okruženja da analiziraju potencijal i kompetencije po najvažnijim menadžerskim karakteristikama:


 • planiranje i doslednost
 • delegiranje zadatka
 • izvršavanje i sprovođenje plana
 • povratno izveštavanje (feedback)
 • kontrolisanje sprovođenja plana i zadatka
 • evaluacija učinka i analiza poslovanja
 • edukacija i razvoj
Modul II - BONUS

Kao dopunu menadžerskim karakteristikama naučićete da analizirate kompetencije i mogućnosti osobe u radnom okruženju.

 

INSPIRE – Happiness at work EXPERT

Pohvalite se vašom novom veštinom uz pomoć sertifikata o završenoj edukaciji

Zašto je INSPIRE uspešan?

Preduslov da pozitivno utičete na druge jeste da najpre imate pozitivan uticaj na sebe

 

%

Upoznajte sebe

INSPIRE – Happiness at work vam pomaže da saznate uzroke (izvor) i razloge vašeg ponašanja, vaše sposobnosti, potencijale i unutrašnje motivatore.

%

Razumite druge

Kroz poznavanje sopstvenih unutrašnjih motivatora i efektivnog načina rada, možete lakše da razumete druge i komunicirate sa njima na adekvatan način.

%

Primenite naučeno

Kad uz Inspire naučite da prepoznate uzroke ponašanja svake osobe u vašem okruženju, lakše ćete ”lečiti” posledice, motivisati ih i ujedno iskoristiti potencijale svake osobe u njihovom daljem ličnom i profesionalnom razvoju.

Zainteresovani da postanete INSPIRE expert?

Prijavite se da vam pošaljemo na mejl:

 

Detaljan program INSPIRE edukacije – Modul I i II
Opise 3 vrste izveštaja koji su rezultat INSPIRE testiranja