Top 5 izazova za HR menadžere u 2019. godini

saznajte više
 

Top 5 izazova za HR menadžere u 2019. godini

Neki ljudi kažu:

“U kompanije se dolazi zbog uslova i same kompanije, a iz njih se odlazi zbog rukovodilaca”.

Dolazi nam Nova 2019 godina. Šta i kako možemo pomoći rukovodiocima? Šta će biti izazovi?

FOKUS MENADŽERA NA LJUDE

Kako motivisati rukovodioce da najviše vremena izdvajaju na rad sa ljudima? Kako stvoriti organizacionu klimu u kojoj se menadžeri sistematski bave razvojem svojih saradnika kroz razvoj odnosa, komunikacije i kompetencija?

Kada u nekoj organizaciji imamo mašinu bilo kog tipa (računare, automobile, softvere i sl.) redovno ih održavamo, unapređujemo i pazimo ih. Kako bi bilo kad bi se ljudima tako revnosno posvećivali?

Od odnosa rukovodilaca prema svom timu zavisi stepen njihove angažovanosti, njihov uspeh i zadovoljstvo.

ANGAŽOVANOST ZAPOSLENIH

Kako motivisati zaposlene da ne dolaze na posao, već da budu zaista angažovani u svom poslu? Da se sažive i osećaju posao kao svoj izazov, da imaju želju da ostvare uspeh?

Možda znate da je jedan od najvažnijih elemenata zadovoljstva na poslu dobijanje samostalnosti iskazivanja mišljenja i rada po svojim idejama.

Da li su ljudi koji su najviše motivisani, materijalnim i nematerijalnim uslovima koje daje poslodavac, istovremeno i najangažovaniji? Iskustva pokazuju da nisu.

KVALITETNA SELEKCIJA

Kako privući u svoj tim nekog sa kim ćete imati još bolju stabilnost, rast, raznovrsnost i razvoj kompanije?

Danas trendovi još više pokazuju da je zastareo pristup dominantnog posmatranja osobe kroz njeno školovanje, diplome i ocene, jer se pokazalo da ovi faktori nisu garancija dobrog i zadovoljnog zaposlenog. Uostalom, koliko osoba poznajete koje su se školovale za jednu struku, a danas se bave nečim potpuno različitim?

Kakvu ulogu imaju emocionalna i socijlalna inteligencija u stvaranju dugoročno dobrih timova? 

ZADRŽATI NAJBOLJE

Kako zadržati zaposlene, ako dobijaju i ponude sa većim primanjima?

Da li će im pomoći vaša kontra ponuda sa još većim primanjima? Verovatno je već kasno za nešto tako, a i koliko biste voleli da kod vas ostane neko samo zbog novca? Verovatno i ne biste želeli takav odnos.

Baš zbog ovakvih situacija možete graditi odnos na stilu rukovođenja u kom ste prilagodili pozciju osobi i njenim karakterističnim ponašanjima, stilu rada, načinu razmišljanja i pravljenja strategije, načinu donošenja odluka itd. Tako stvarate atmosferu i način rada koji prija konkretnoj osobi, kroz “tailor made” rukovođenje.

OD MENADŽERA DO LIDERA

Kako da rukovodioci budu motiv i uzor osobama u svom timu?

Negujte ranjivost rukovodilaca. Znate za izreku, “i on/ona je od krvi i mesa” tj obično ljudsko biće koje ume da greši. Neka se vaši menadžeri pokažu kao ranjivi i na svom primeru pokazuju da su greške moguće. Greške nisu problem, osim ako se stalno ponavljaju iste.

Zato je izazov pokazati da rukovodilac ne zna sve bolje ili isto kao osobe u timu kojim rukovodi, i da je bez obzira na svoju funkciju i položaj nesavršen-a. 

Kako nameravate, da se kao HR menadžer, nosite sa ovih 5 navedenih izazova u 2019. godini?

Dopadaju vam se naši tekstovi?

Prijavite se na našu mejling listu kako biste jednom mesečno primili naš njuzleter sa svežim tekstovima i informacijama posebno kreiranim za HR menadžere, vlasnike firmi i menadžere.