Dva načina kako da preciznije usmeravate kolege u radu

saznajte više
 

Dva načina kako da preciznije usmeravate kolege u radu

Sigurno znate da se pri izražavanju i opisivanju koristimo onim izrazima, rečima i stilom koji nam najviše odgovara i koji smatramo prirodnim načinom.  A da li je to i najbolji pristup za one koje kojima se obraćamo kada hoćemo da budemo precizni i naše objašnjenje jasno?

Možda prečesto očekujemo da nas okruženje razume i doslovce prihvati ono što objašnjavamo a da se nismo prilagodili i pripremili naše izlaganje stilu koji osoba prihvata.

Razmišljajte (i delujte) u dva pravca.

Na koji način osoba kojoj se obraćate voli da dobije informacije?

Postoji razlika u kanalima koje koristite, i svima su poznati:

 • pisanje teksta koji će biti pročitan
 • razgovor uživo
 • snimanje video poruke koja će biti pogledana
 • slanje neke vizualne prezentacije (sa malo teksta)

Navedeni pristupi su banalni ali, utiču na motivisanost i koncentraciju osobe da prihvati informaciju.

Postoji još jedan način koji je prepoznatljiv i često se koristi u prodaji, a to je da omogućite osobi da samostalno isproba to o čemu želite da je informišete. Neke osobe na taj način najbolje prihvataju i razumeju informacije.

Kako se izražavate i koji izbor reči koristite u komunikaciji?

Reči su kao putokazi. Izgovoreno nam pokazuje način razmišljanja osobe. Kada to naučite da primećujete dovoljno je da koristite isti stil i vaša sagovornica će lakše prihvatiti i razumeti ono što objašnjavate.

Postoji sijaset pokazatelja kako treba da govorite, pišete i prezentujete, a da vas prirodno prihvate i razumeju. Izdvajamo tri, možda i najvažnija za prihvatanje informacija

Redosled navođenja ili spontanost?

Jedan od stilova komunikacije i razmišljanja u kome treba da prepoznate koliko ima strukture i reda u nečijem izlaganju i organizovanju posla. Najčešće ljudi imaju jedan od dva pristupa: nabrajaju redosled, hronologiju, sled ili skoro nasumice nabacuju sve informacije i ne znate šta ćete sledeće čuti.

Kada osobe vole strukturu onda se tako i izražavaju pa su njihovi izrazi prepoznatljivi po ovome:

 • Nabrajanje: pravilan redosled prezentovanja je: 1) upoznaj publiku sa temom 2) istakni najvažnije o čemu ćeš prezentovatii 3) prezentuj 4) napravi zaključak 5) pitaj da li je sve jasno…
 • Redosled navođenja: prvo ćemo vam pokazati… pa ćemo onda preći na… i na kraju ćete videti…
 • Isticanje ispravnog načina: (jedini) pravilan način rada je… ispravna procedura za obavljanje zadatka je… postupak koji treba obaviti je ovakav…
 • Ključne reči u izražavanju: struktura, procedura, pravilo, postupak, redosled…

Kada osobe vole spontanost onda je njihovo izražavanje bez obavezne strukture (iako mogu da imaju plan i redosled kako će nešto izložiti) pa tako i razmišljaju, te su njihovi izrazi  prepoznatljivi po ovome:

 • Postoji mnogo varijanti kako ćemo rešiti ovaj zadatak…
 • Koje opcije imamo za izbor dobavljača?
 • Ima nebrojeno mogućnosti kako da pristupimo ovom problemu…
 • Ključne reči u izražavanju: opcije, mogućnosti, varijante…

Optimističan ili pesimistični pristup?

Ovo je oblast koja može da popravi ili pogorša vaše odnose jednostavno zato što se osobe suprotnog načina razmišljanja ne slažu u pristupu i nerviraju se kada sagovornik “insistira” na svom načinu.

Čaša napunjena do pola je polupuna ili poluprazna, taj pogled nam je svima poznat.

Osobe o rešavanju jednog zadatka ili postizanju cilja razmišljaju baš kao i kada posmatraju gore spomenutu čašu. Da li je važnije da unapred sagledamo moguće probleme ili je bitnije da vidimo šta dobijamo ostvarenjem nekog cilja?

Ako osoba pravi strategiju tako što predviđa probleme koje želi da eliminiše i time omogući ostvarenje cilja onda će izražavanje biti fokusirano u tom pravcu i davaće otprilike ovakve izjave:

 • treba predvideti sve moguće poteškoće…
 • da bi zaobišli zastoje u budućoj proizvodnji…
 • važno je unapred sprečiti pojavu uskih grla…
 • Ključne reči u izražavanju: problem, prepreka, poteškoća.

Ako osoba pravi strategiju tako što predviđa sve koristi koje će imati ostvarenjem cilja onda će izražavanje biti fokusirano u tom pravcu i davaće odprilike ovakve izjave:

 • Rezultat će nam doneti…
 • Koristi koje imamo od ovakvog pristupa su…
 • Važno je da postignemo uspeh u sledećem kvartalu zato što ćemo time…

Kada se sretnu dve osobe različitog stila jedna drugu mogu smatrati preterano opreznom i pesimističnom ili suviše optimističnom sa parolom lako ćemo.

Oslanjanje na sopstveni osećaj ili mišljenja drugih?

Šta je potrebno da nekog uverite u uspešnost posla?

Nekima su važni svi pokazatelji koij će potvrditi takvu tvrdnju. Izveštaji i statistike ili samo procene, stavovi i mišljenja ljudi. Kod ovakvih ljudi čućete izraze ovog tipa:

 • Izveštaji su pokazali…
 • Rezultati nam govore…
 • Klijenti su nas ocenili…
 • Na forumima smo čitali da je naša usluga…

Drugima je opet važnije šta oni misle i procenjuju kada razmišljaju o uspešnosti.  Kod ovakvih ljudi čućete izraze ovog tipa:

 • Ja mislim da je najbolje
 • Moje iskustvo pokazuje
 • Osećam da je ovo pravi način

Svaka osoba se nesvesno koristi svim navedenim stilovima izražavanja jer razmišljamo o takvim situacijama koje nas “teraju” da se opredeljujemo šta mislimo da je ispravan pristup.

Ukoliko insistirate na svom stilu izražavanja drugoj osobi će biti strano i manje prihvatljivo to o čemu pričate, iako možda želite da ostvarite isti cilj.

 

Dopadaju vam se naši tekstovi?

Prijavite se na našu mejling listu kako biste jednom mesečno primili naš njuzleter sa svežim tekstovima i informacijama posebno kreiranim za HR menadžere, vlasnike firmi i menadžere.